Puuttuva sinapinsiemenkö?

kesäkuu -elokuu 2024

Matt. 17:20. Jeesus sanoi heille: ”Epäuskonne tähden totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle: Siirry täältä tuonne ja se siirtyisi”. Mikään ei olisi mahdotonta.

Kyseessä on Jeesuksen vastaus opetuslasten kysymykseen ”Miksi me emme voineet parantaa sairasta poikaa”.Alaviite jakeeseen Matt. 17:20 sanoo ”Jos teidän uskonne olisi kuin sinapinsiemen”.

Usein olemme ajatelleet, että sinapinsiemenen uskossa on kyse uskon suuruudesta. Sinapinsiemen on pienimpiä siemeniä. Sitäkään opetuslapsilla ei ollut tässä tilanteessa. Jos usko on kuin sinapin siemen, siinä on elämä koosta huolimatta. Jumalallinen elämä. Room. 3:26. ”Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa. Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Jälleen alaviite kyseiseen jakeeseen sanoo. ”Tai Jeesuksen usko”. Mitätön sinapin siemen.

Uskomme Jeesukseen pitää sisällään taivaallisen sinapinsiemenen, kuolemaan valmiin nisunjyvän, Jeesuksen uskon. Meidän uskomme Häneen on Hänen uskonsa meissä. Hänen uskonsa meissä antaa, antaa todellisen mahdollisuuden meille pienille sinapinsiemenille kulkea omassa elämässämme oman nisunjyvän kuolemantien, toivon mukaan siunauksena joillekin muille. Oikeastaan Jeesuksen lupaus Häneen uskoville tarkoittanee juuri tätä: ”Katso minä olen teidän kanssanne joka päivä”.

Suurenmoinen lupaus. Eikö sitten tule rukoilla sairaiden ja avuntarvitsevien puolesta vaikkei tuntisi suurempaa uskon varmuutta vastauksen suhteen? Kyllä, sanoohan Mark. 16:18 Jeesuksen sanoin niille, jotka uskovat Häneen: ”He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä tulevat terveiksi”. Ehkä arkuutta tähänkin kehotukseen voi synnyttää rehellinen kokemuksemme, että harvemmin näin tapahtuu. Jotka uskovat, siis nekö vain voivat rukoilla, jotka uskovat varmasti, että sairas paranee?

Uskon lyhyt sisältö tuodaan esille Hebr. 11:1 jakeessa vanhan käännöksen mukaan. ”Mutta usko on luja luottamus siihen mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan mikä ei näy”. Jeesukseen uskovana minulla on Hänen uskonsa voimasta luja luottamus mitä toivon, iankaikkinen elämä taivaassa. Hänen uskonsa minussa ojentautuu siihen mikä ei näy.

Siksi rohkaisen itseäni ja kanssamatkaajiani anomaan ja rukoilemaan toinen toistemme puolesta. Asettamaan oman nisunjyvämme alttiiksi sillekin mahdollisuudelle, ettei rukoukseen tulekaan vastausta. Ehkä tulevaisuudessa meidänkin pieni sinapinsiemenuskomme saa nähdä voimallisempia vastauksia rukouksiimme ja asioiden toteutumisiin mitä nyt toivomme.

Saakoon kaikkivaltias Jumala vaikuttaa tahtonsa mukaisia toiveita, ojentautumista, odottamista uskossa asioista, joita emme vielä näe.

Kanssamatkaajasi, siunaten Veikko Siekkinen


Jeesus juutalaisten kuningas
huhtikuu - toukokuu 2024

Mat. 27:37. Tämä Jeesus on juutalaisten kuningas. Tämä herjaava ilmoitus oli kiinnitetty ristiinnaulitun Jeesuksen pään yläpuolelle. Se oli silloiseen tilanteeseen sopiva osoitus Rooman maailman vallan mahdista raivata kaikki sitä vastustavat esteet tieltään. Vaikka se oli pilkkaava herjaus, se silti oli ja on yhä totta.

Jeesus on todella ennenkaikkea juutalaisten, niinkuin Joh. 1:11 sanoo Hän tuli omaan maahansa, mutta mutta hänen omansa eivät ottaneet Häntä vastaan. Seuraava jae on ratkaiseva meitä muita ajatellen. ”Mutta kaikille jotka ottivat hänet vastaan ja jotka ottavat hänet vastaan, Hän antoi ja antaa oikeuden , vallan ja voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille jotka uskovat Hänen nimeensä”. Miksi risti oli ensimmäinen Jeesuksen valtaistuin maan päällä? Siksi, että Häan ainoana synnittömänä, Jumalan antamana syntiuhrina; voi sovittaa meidän syntimme iankaikkisesti. Jeesus tiesi jo varhain maailmaan syntymisensä tärkeimmän tehtävän, ristin kuoleman. Getsemanen rukoustaistelussa Hän Ihmisen Poikana kääntyi Jumalan Isänsä puoleen sanoen: ”Jos mahdollista, menköön ohitseni tämä kärsimysmalja”. Ja jatkoi ratkaisevilla sanoilla. ”Ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon vaan niinkuin sinä”.

Pian tämän jälkeen Hänet sidotaan ja tuomitaan kuoleman. Papiston ja ja kirjanoppineiden yllyttämän kansan huutaessa Hänet ristiin naulittavaksi. Häväistynä, ruoskittuna ja ristiinnaulittuna Hän kokee musertavimman asian, se purkautuu huutona hänen huuliltaan. Matteus 27:46 ”Jumalani, Jumalani miksi hylkäsit minut. Fil 2:7 sanoo.” Jeesus tyhjensi itsensä jumaluudesta ja otti orjan muodon tullen ihmisen kaltaiseksi olemukseltaan, sellaiseksi kuin ihminen”. Nyt tuo tyhjentyminen merkitsi äärimmäisen järkytyksen kokemisen. Jumalan Hänen isänsä hylkäämisen. Tässä ei ole mitään vertauskuvallista, se on todellista äärimmäistä hätää. Miksi? Synnin tähden Hän otti päälleen, kantoi koko maailman synnin, ainoana Jumalalle kelpaavana sovitusuhrina, veriuhrina. Siksi Häneen uskoen tulee todeksi laulun sanat; ”vain pisara Jeesuksen verta ja syntini pyyhittiin pois”. Tuo tuskainen kokemus ristillä ei koskettanut vain Jeesusta, Jumalan ainosyntyisenä poikana. Ei, vaan myös Jumalaa, Hänen isäänsä, joka koki poikansa kauhun musertavalla tavalla. Kaikkivaltiudestaan huolimatta vanhurskas rakastava Jumala ei voi luopua synnin rangaistuksesta, joka on kuolema, iankaikkinen ero elävästä Jumalasta, kadotus, helvetti. Jeesuksen voitto synneistämme tapahtui ristillä. Hän kuolemalla on kuoleman voittanut. Lopullinenjumalallinen sinetti Hänen voitostaan tapahtui varhain kolmantena päivänä. Hän nousi ylös kuolleista. Hän synnittömänä Jumalan uhrikaritsana sovitti meidän kaikkien Häneen uskovien synnit. Ja Hän noutaa omansa tuuliin ja pilviin ja palaa takaisin kuninkaitten kuninkaana.
Kanssasi Häntä rakastaen ja odottaen veljesi Veikko Siekkinen Siunattua pääsiäisen aikaa.

Jumalan sanaa lääkkeeksi
helmikuu - maaliskuu 2024

Psalmi 23. ”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu, viheriäisille niityille Hän vie minut lepäämään, tyynten vetten äärelle Hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän johdattaa minua vanhurskauden teillä nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä Sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi ja paimensauvasi lohduttavat minua. Sinä katat minulle pöydän minun vihollisteni nähden. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitsevuotavainen sillä hyvyys ja armo seuraavat minua kaikkina elämäni päivinä ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti”. Ehkä tunnetuin psalmi 23 on sanomaltaan aivan ihana. Jotenkin tuntuu, että sen sanoma on tänä aikana meille uskoville erityisen tärkeä. Tilanteet maailmassa, Euroopassa ja Lähi-idässä ovat huolta ja pelkoa herättäviä. Myös oman maamme ratkaisut suuren sotaa käyvän itäisen naapurimme mahdollisista toimista synnyttävät ymmärrettävää pelkoa. Uskovina Jumalan sanaa lukevina aavistelemme, että onko pian aika, jota Jumalan sana kuvailee järkyttävällä tavalla.

Kerrotaan eräästä uskovasta psykiatrista, jonka vastaanotolla oli pitkään käynyt uskova potilas. Monenlaista lääkitystä oli kokeiltu, heikolla menestyksellä. Oli taas uusi tapaaminen. Yhtäkkiä lääkärin mieleen oli noussut psalmi 23. Uuden lääkkeen sijaan tohtori määräsi potilaalleen määrätyn ajan kuluessa useamman kerran luettavaksi psalmin 23. Kysyen hämmentyneeltä potilaaltaan ennen hänen lähtöään, että lupaatteko toimia ohjeen mukaan? Lupaus annettiin. Seuraavalla käynnillä potilas kertoi tilanteensa parantuneen pelot ja ahdistus olivat helpottuneet. Mikä oli saanut muutoksen aikaan? Jumalan sana. Mikä on tuon psalmin 23 avainsana? Se on sen ensimmäinen jae; Herra on minun paimeneni. Tuo psalmi lupauksineen pyrkii muistuttamaan meitä uskovia erityisesti siitä, kuka on luvannut olla omiensa, ei vain Vapahtaja, vaan myös Paimen.

Johanneksen evankeliumi 10:4 puhuu kauniisti tuosta asiasta. ”Laskettuaan ulos kaikki omat lampaansa, Hän kulkee niiden edellä. Lampaat seuraavat Häntä, sillä ne tuntevat Hänen äänensä”. Mistä tunnemme Vapahtajamme Jeesuksen äänen? Jumalan sanasta. Hebrealaiskirje 1:1.”Jumala puhui muinoin monesti ja monin tavoin isille profeettojen kautta ja jatkaa näin: näinä viimeisinä päivinä Hän on puhunut meille Poikansa kautta. Maininta viimeisinä päivinä tuonee mieleen ajan, jota nyt elämme. Kuningas Daavid välittää erikoisen ihanaa kuvaa Herrastamme Jeesuksesta, Hänen huolen pidostaan erikoisesti meille tämän ajan uskoville. Kuullaan Häntä. Psalmissa 23 Hän on hyvä paimenemme. Kirjoitukseni ei ole vähimmässäkään määrin kannanotto tarpeellisten lääkkeiden käyttöä vastaan. Se ei ole synnillistä

Sinua siunaten Veikko Siekkinen


Valkeus tulee, on tullut ja tulee, suuri valkeus
joulukuu 2023 tammikuu 2024

Jes. 9:1-6. ”Kansa joka pimeydessä vaeltaa näkee suuren valkeuden. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa valkeus. Sinä teet kansan suureksi, annat sille suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi niinkuin iloitaan elonkorjuun aikana, iloitaan niinkuin saaliin jaossa riemuitaan. Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän hartioitaan lyövän kepin ja heidän käskijänsä sauvan sinä särjet niinkuin Midianin päivänä. Kaikki taistelun melskeessä kulutetut sotasaappaat ja veren tahrimat vaatteet poltetaan. Ne joutuvat tulen ruuaksi, sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hänen harteillaan on herraus, Hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas. Herruus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja Hänen valtakunnallaan. Se vahvistetaan ja lujitetaan oikeudella ja vanhurskaudella nyt ja ikuisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä”.

Mahtava Jesajan jouluevankeliumi, joka ulottuu Jesajan päivistä 2700 vuoden päähän, Jeesuksen syntymään. Ja edelleen meidän päiviimme 2000 vuotta Hänen syntymänsä jälkeiseen aikaan aina tuhatvuotisen Jeesuksen hallitseman rauhan valtakunnan ajan päätöshetkiin asti. Sen aikajana on kestoltaan ainakin noin 5700 vuotta. Se on kestoltaan yksi kaikkein pisimpiä profetaallisia ilmoituksia Jumalan sanassa. Sen ilmoituskokonaisuus on täydellisesti yhtäpitävä muiden samoista asioista kertovien profetaalisten sanomien kanssa. Hengellisen laulukirjan numero 14 kirjoittaja on varmasti ollut Pyhän Hengen valtaama aloittaessaan sanoituksensa: ”Min lupaapi Herra, Hän täyttävi sen, ja jatkaa kertosäkeen alussa: ”Ain Herramme sana on horjumaton, on vahvempi taivasta maata”. Oikeastaan tässä katoavaisuuden maassa ei Jumalan sanan mukaan olekaan muuta, kuin Hänen iankaikkinen täydellisesti toteutuva katoamaton sanansa.

Jumalan ainosyntyinen poika, vapahtajamme, syntyi omaan maahansa kansansa keskuuteen. Hän julisti Jumalan valtakunnan tuloa, ensin Hänen omiensa sydämiin, mutta myös maan päälle. Se aika on lähellä. Jälleen Hänen kansansa on demonisen hyökkäyksen kohteena. Se taistelee lopulta olemassaolonsa puolesta. Tapahtumien kulku tulee kiihtymään. Saatanallinen viha heitä ja muitakin uskovia kohtaan kasvaa. Äärimäisessä hädässä he huutavat Messiasta avukseen ja Hän tulee. Sak 9:14-15 kuvaa tuota valtavaa tapahtumaa: Herra näyttäytyy heidän yläpuolelllaan, Hänen nuolensa lähtee lentoon kuin salama, Herra Herra puhaltaa pasuunaan ja kulkee etelän myrskytuulessa. Herra Sebaot on suojaava heitä he nielevät vihollisensa ja tallaavat linkokiviä”.

Jumalan siunaamaa heidän ja meidän Vapahtajamme syntymäjuhlaa
meille kaikille

Veikko Siekkinen

Mitä voi vanhurskas tehdä?
loka-marraskuu 2023

Psalmi 11:3. Kun peruspylväät murretaan maahan, mitä voi vanhurskas tehdä? Uskon, että elämme juuri tässä ajassa. Jumalan pelko on kato- amassa kansamme elämästä. Mitä voi vanhurskas tehdä? Vanhurskas, uskova voi ja hänen tulee rukoilla kansamme puolesta ja pitää kiinni Jumalan iankaikkisesta sanasta. 

Tämä kehitys pyrkii väistämättä vaikuttamaan aikamme uskoviin. Toisaalta se synnyttää tuomitsevaa, vihamielistä mieltä kristillisten perusarvojen murtajia kohtaan. Helposti voi jäädä huomaamatta muutos, mikä on tapahtunut meissä uskovissakin. Rukoushuoneet ovat tyhjenemässä. Herätteleviä, niin sanottuja ”herätyskokouksia” ei juurikaan ole. Erilaiset viihteelliset asiat tilaisuuksissa lisääntyvät. Tarkoituksena on saada niin- sanottuja ulkopuolisia tilaisuuksiin. 

Pyhällä Hengellä täyttymistä ja sen tärkeyttä ei juurikaan korosteta. Opiskeltu tieto, koulutus ja oppiarvot ovat nousseet arvostuksen kohteeksi. Jeesuksen takaisintulosta ei juurikaan puhuta ja asiaan liittyvä opetus on yhä ristiriitaisempaa. 

Herätysliikkeen siirtyminen yhdistyspohjaisesta uskonnolliseksi yhdyskunnaksi, helluntaikirkoksi ei sekään ole johtanut toivottuun muutokseen, ainakaan seurakuntien jäsenmäärien osalta. Eivät myöskään tästä muutoksesta pidättäytyneet ole olleet kasvamassa. Herramme tuntee tietysti todelliset motiivit näihin muutoksiin tai niistä pidättäytymisiinkin. Jumalan Sana puhuu Siionista tarkoittaen pääsääntöisesti Israelia, valittua kansaa. Mutta uskon, että aikamme uskovat ovat ”Herran Siionia”kutsuttuja, jotka ovat kutsun vastaanottaneet. 

Jumalan profeetta Jesaja julistaa mahtavasti vuosituhanten takaa myös tämän ajan Siionille, mikä on Jumalan asuinpaikka ja mitä Hän voi tehdä aikamme siioninkin, seurakuntansa auttamiseksi ja mikä on Jumalan seurakunnan Siionin aarre.

Jes 33:5-6. ”Herra on korkea, sillä Hän asuu korkeudessa, Hän täyttää sinut oikeudella ja vanhurskaudella ja Hän on sinun aikojesi vakuus, avun runsaus, viisaus ja ymmärrys. ja sitten ”Herran pelko on Siionin aarre”. Se on sitä yhä tänäänkin. 

Uskon, että sittenkin enemmän kuin lisääntyvää koulutusta, oppiarvoja, kampanjoita, tapahtumia. suunnitelmia, teemoja, palaverejä ym. tarvitsemme sitä. mikä on kirjoitettu Apt 2:2-4. ”He olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humahdus niinkuin olisi käynyt raju tuulenpuuska ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja laskeutuivat heidän itsekunkin päälle ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi”

Ihmiskunnan ylpeys ja sokeus.
elo- syyskuu 2023

Jaakob 4:6. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon. Presidentti Roosevelt piti Amerikan kansalle radiopuheen 1930-luvulla kansakunnan toipuessa lamasta. Puheessaan presidentti sanoi, että kansakunnan tulevaisuus on sen omissa käsissä. Kuivuuden iskiessä paljaille pelloille vuonna 1932 tuulet nostattivat miltei kilometrin korkuisia pölypilviä ja miljoonat ihmiset joutuivat lähtemään kodeistaan. Hiekkapilvi tuhosi sadon ja viljelysmaat. David Wilkerson sanoo, että 1930-luvun vitsaukset olivat seurausta 1920-luvun syntisestä elämästä. Kansakunnan tulevaisuus on Jumalan käsissä, ei kansan, mutta kuka sen näkee ja kertoo ja kuka sitten uskoo.

”Hän säät ja ilmat säätää ja aallot tainnuttaa ja hyisen hallan häätää ja viljan vartuttaa. Hän onneen meidät ohjaa, myös aikaan vaikeaan”. Osa vanhasta virrestä, joka on edelleen ajankohtainen.
Näkyykö tämä omahyväisyys, ylpeys ja yleinen jumalattomuus missään? Mielestäni ainakin siinä, etteivät asiat mene ihmisen parhaimpienkaan yritysten mukaan. Sään oireilu aivan kuin huutaa, että jotakin on täysin pielessä.
Aamos 4:7. ”Minä pidätin teiltä sateen, kun vielä oli kolme kuukautta elonkorjuuseen. Minä annoin sataa toiselle kaupungille, mutta toiselle kaupungille en antanut sataa; toinen pelto sai sadetta, ja toinen, jolle ei satanut, kuivui”.

Kuumuus ja kuivuus tuhoavat sadon, surmaavat ihmisiä ja aiheuttavat vedenpuutteen kasveille sekä ihmisille. Lisänä ovat myös massiiviset tulipalot. Ilmakehässä oleva valtava vesimäärä sataa toisaalle jossa ihmiset ja eläimet hukkuvat. Lisäksi sateinen maa aiheuttaa isoja maanvyöryjä. Ja kuitenkin: Jer 29:11 puhuu Israelin kansalle sanaa Jumalalta. ”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra.

Kun emme tiedä mitä meidän tulisi rukoilla, seuraava rukous menee ainakin kohdalleen.
”Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa”.

Pentti Harju

Helluntai, Jumalan seurakunnan syntymäjuhla

heinäkuu 2023

Apt. 2:1-4. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yht äkkiä tuli taivaasta humahdus niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska ja se täytti koko huoneen jossa he istuivat. He näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja laskeutuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.

Ympäristöstä tuli paikalle paljon ihmisiä, jotka olivat ihmeissään kuullessaan puhetta Jumalan suurista teoista omalla kielellään ihmetellen mistä oikein on kysymys. Jotkut arvelivat opetuslasten olevan juovuksissa. Pietari aisti heidän epäilyksensä aloittaen kuuluisan helluntaipuheensa sanoilla Apt. 2:15. ”Eivät nämä ole juovuksissa niinkuin te luulette onhan nyt vasta päivän kolmas tunti. Mitä hän tämän jälkeen sanoi, on mielestäni huomionarvoista ajatellen meidänkin aikaamme. Apt. 2:16-18. ”Vaan tämä on sitä mistä on puhuttu profeetta Jooelin kautta. Viimeisinä päivinä on tapahtuva sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne uneksivat unia. Myös palvelijoitteni ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni ja he profetoivat.

Pietarin sanat tähän hengen vuodatukseen on juutalaisille, mutta myös kaikille muillekin paikalla olleille kansalaisille. On tärkeää huomata hänen sanansa ”tämä on sitä”. Siis se mitä tapahtui ensimäisenä helluntaipäivänä tulee toistumaan varmasti samoin tunnusmerkein kuin tapahtui silloinkin. Ajankohtaan liittyen mainitsee myös tärkeän asian sanoen ”tämä on tapahtuva viimeisinä päivinä”.

Uskovien Jumalan seurakunnan kohdalla on uskoakseni vallalla ajatus, että olemme lopun ajassa, viimeisissä päivissä. Jos näin on niinkuin uskomme Jumalan sanan mukaan juuri meidän meidän aikanamme on odotettavissa erikoisen voimakas Jumalan Pyhän Hengen vuodatus.

Kun opetuslapset kyselivät Jeesukselta ”Herra tänä aikanako sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan?” He ymmärsivät Jeesuksen olevan tuon valtakunnan ennalleen asettaja, sen tuleva kuningas. Sen valtakunnan ennalleen asettaminen ei ollut tärkein asia heille. Tärkeintä oli silloin ja on edelleen se, mitä Jeesus vastasi heidän kysymykseensä

Apt 1:8. ”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”.

Myös Suomessa, onhan maamme kansainvälinen nimikin Finland, loppumaa, maan ääri. Jeesuksesta todistaminen ei koskaan ole ollut helppoa. Erityisen vaikeaa se on viimeisinä päivinä, jo nyt ja tulee yhä vaikeutumaan. Sen voimallinen kertominen, näin olemme lähempänä kuin koskaan Israelin valtakunnan ennalleen asettamista, sen kuninkaan Jeesuksen paluuta takaisin maan päälle. Ja ennen sitä tapahtuvaa Jumalan seurakunnan ylöstempaamista tuuliin ja pilviin Herraa vastaa. Ja sen jälkeistä antikristillistä vihan aikaa, aikaa, jota on tapahtumiltaan lähes mahdoton käsittää. Näiden asioiden ennalta esiintuominen ihmiskunnalle vaatii varmuudella Jumalan voiman Pyhää Henkeä. Suurin tarpeemme ei ole teologisen tiedon lisääminen, vaan voiman rukoileminen ja odottaminen

Kanssasi odottaen veljesi Veikko Siekkinen

Miten Raamattu on muodostunut ja keitä olivat sen kirjoittajat?

huhtikuu - kesäkuu 2023

Viime kädessä Jumala kirjoitti Raamatun. 2. Tim. 3:16 mukaan Raamattu ”on syntynyt” Jumalan vaikutuksesta. Jumala ohjasi kirjoittajia siten, että vaikka kukin kirjoitti omalla tyylillään, he tuottivat juuri Jumalan haluaman lopputuloksen. Jumala ei sanellut Raamattua, mutta hän ohjasi sen kirjoittamista ja se on kokonaan hänen innoittamansa. Kirjoittajat tarkastelevat asioita eri näkö- kulmista, mutta he julistavat samaa Jumalaa ja samaa pelastusta Jeesuksen Kristuksen kautta. Vaikka Raamattu kirjoitettiin 1500 vuoden aikana, siinä ei
ole ristiriitaisuuksia eikä virheitä. 40 hyvin erilaisen taustan omaavaa henkilöä toimi kirjoittajana. Jesaja oli profeetta, Esra pappi, Matteus veronkerääjä, Johannes kalastaja, Paavali teltantekijä, Mooses hoviherra ja lammaspaimen, Luukas oli lääkäri, ainoa pakana, muut olivat juutalaisia.

Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumala sanoi: ”Tulkoon valo!” Tuota tapahtumaa ei ihminen ollut näkemässä ja erään raamatunopettajan mukaan Jumala kertoi tämän Moosekselle, joka kirjoitti sen muistiin. Alku on täysin Jumalan kertomaa ja samoin on myös raamatun loppu, ilmestyskirja. ”Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle”. Raamatussa Jumala kertoo tapahtumat hyvin yksinkertaisina. Raamattu on tarkoitettu kaikille, ei vai korkeasti oppineille. Esim. tulkoon valo. Näin siitä jossakin kaavan, joka oli A4 arkin levyinen, rivejä oli yksi tai puolitoista. Veden kaava on H2O hyvin yksinkertainen valon kaavaan verrattuna. Lukijaa ei rasiteta ”tarpeettomilla yksityiskohdilla”. 

Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme. Olen katsonut joitakin Pekka Reinikaisen ohjelmia siitä, mitä tiede on löytänyt ihmisen rakenteesta. Tieteen löydökset ihmisestä ovat niin mielettömän monimutkaisia, että siinä usko tieteen löydöksiin joutuu koetukselle. Voiko olla totta. Jumala taas on pelkistänyt asian sanomalla ”Tehkäämme ihminen”. 

Jumala on luonut sanallaan: Jumala sanoi: ”Kasvakoon maa vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka maan päällä kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista siementä.” Ja niin tapahtui. Vain Jumala, luoja, pystyy tähän....jatkuu

Iloa koetusten keskellä
helmikuu - maaliskuu 2023
 
Jaakobin kirje 1:2. ”Veljeni (sisareni) pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte monenlaisiin koetuksiin”. Seuraavassa jakeessa hän sanoo ”Tehän tiedätte, että teidän uskonne kestäväisyys saa koetuksissa aikaan kärsivällisyyttä”. Koetukset voivat olla itsekullekin hyvin erilaisia. Ehkä yleisin on niissä tuntemus ettei oikein tiedä kuinka niistä pääsisi. Joutuu vaan odottamaan niiden loppumista. Kärsivällisyys ei liene meidän vahvimpia puoliamme.
  
Room. 5 luku puhuu luvun alussa vanhurskaudesta ja rauhasta Jumalan kanssa, joka meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja jae 2 sanotaan. ”Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon jossa nyt olemme ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta”. Tämä tuntuu
jotenkin sopivalta, vaikka me suomalaiset olemme ehkä aika arkoja kerskaamaan toivostamme. Room. 5:3 jatkaa. ”Emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista tai ahdistuksissa, tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja jae 4. ”Kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa”.
 
Näyttää siltä, että kärsivällisyys on asia, jota sanassa pidetään hyvin tärkeä- nä. Se on tärkeää kanssakäymisissä toistemme kanssa. Uskon, että meillä kaikilla on asioita, jotka eivät ole menneet niin kuin olisimme toivoneet
ja hyvä niin. Millaisia mahtaisimme ollakaan, jos kaikki toiveemme olisivat toteutuneet. Koetus, kärsivällisyys ja usko tuntuvat olevan myös työkaluja, joilla Herra itsekutakin meitä armossaan muovaa. Olemmehan tässä ruumiissa matkaa tekevinä yhä Herramme savenvalajan huoneessa. Heb. 10:35-36. ”Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, jonka palkka on suuri, sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, että täyttäisitte Jumalan tahdon ja saisitte sen mikä on luvattu”.
 
Vihollinen tekee työtään jokaisen uskovan elämässä pyrkien horjuttamaan uskoamme ja uskollisuuttamme Jumalan tahdon tekemisessä. Heb. 11 lukua on sanottu uskon luvuksi. Se alkaakin sanoilla ”Usko on luja luottamus siihen mitä toivotaan, varmuus siitä mikä ei näy”. Usko on jumalallinen yliluonnollinen asia jonka Jumala vaikuttaa meissä sanansa ja Henkensä kautta. Sitten seuraa pitkä luettelo Raamatun mainitsemista henkilöistä, jotka uskon kautta luottivat Jumalan lupauksiin, vaikka eivät niitä kaikkia nähneetkään toteutuneina.
Olemme varmuudella lopun ajassa. Elämme vaikeita aikoja ja yhä vaikeammaksi muuttuvia aikoja. Saamme uskossa luottaa Jumalan sanan lupauksiin, Herramme Jeesuksen takaisin tuloon omilleen.
Ilm.3:10-11. ”Koska olet noudattanut minun kestävyyteen kehottavaa sanaa- ni. Niin minäkin varjelen sinut koetuksen hetkestä, joka on tulossa koko maailmaan koettelemaan niitä, jotka asuvat maan päällä. Minä tulen pian, pidä kiinni siitä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi”.
 
Kanssasi odottaen Veikko Siekkinen

 
Missä on turvamme?
marras - joulukuu 2022
tammikuu 2023
 
Elämme ahdistavaa aikaa. Huonot uutiset tuntuvat täyttävän kaikki uutislä- hetykset. Luonnon saastuminen, ilmastonmuutos, sota Ukrainassa, sähkön riittävyys, pelko ydinaseiden käytöstä, pelko laajasta ruokapulasta, nälän hädästä, terveydestä, pandemiasta ym. em. Erilaisten turvalaitteiden myynti kasvaa voimakkaasti. Viimeisinä on raja-aitojen rakentaminen rajoillemme. Mitä sanoo Jumalan sana.

Ps 91. 1-2, Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo Herralle; Sinä olet minun turvani ja linnani, minun Jumalani, johon minä luotan.
 
Kyllä uskovankin elämässä voi olla sairautta, vastoinkäymisiä, onnettomuuksia, pelkojakin, se on inhimillistä. Mutta perusturvana on Jeesus Kristus, johon hän on turvannut syntiensä sovittajana. Se luottamus, usko on jumalallista, Jumalasta. Uskovinakin olemme erilaisia. Luottamuksemme, turvamme tunteen tasolla voi myös vaihdella elämämme eri vaiheissa. Voimme joskus kokea, että
 
istumme Herramme siipien suojassa niinkuin Ps 91.4 sanoo tai varmalla kalliolla niinkuin
Jeesus sanoi Pietarille hänen tunnustuksensa jälkeen: Sinä olet Kristus elävän Jumalan poika
Matt 16:15-18.
 
Silti olemme olemme turvassa tunteiden vaihteluista huolimatta. Miksi? Siksi, että ne perustuvat Jumalan sanaan ja
uskoomme Jeesukseen Kristukseen, Vapahtajaamme. Emme ole oman uskomme varassa.

1 Joh. 5:1 Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta.

Jumala on ilmoittanut tämän myös meille niinkuin Pietarillekin. Ja sama Joh kirje sanoo jakeessa 4: Kaikki
mikä on syntynyt Jumalasta voittaa maailma ja piste. On luonnollista etsiä turvallisuutta. Kuningas Daavid kirjoittaa minun turvani on ikiaikojen Jumala. Tässä ajassa ja iankaikkisuudessa etsimme onnea.
Minun onneni olla Jumalaa lähellä. kirjoitti sama mies. Voimme etsiä rauhaa ja lepoa.
 
Jeesus sanoi, tulkaa minun tyköni minä annan teille levon. Saamme tulla itsekukin yhä uudelleen Hänen luokseen ja kun tulemme, Hän sanoi: Minun rauhani, sen Minä annan teille.
 
Jumalan sanasta me tiedämme, että kuljemme kohti yhä levottomampia, ahdistavia aikoja niinkuin Matt. 24:12 sanoo Silloin on oleva suuri ahdistus. Se päättyy vasta kun toteutuu joulun suuri sanoma Jes. 9:5 Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hänen harteillaan on herraus ja Hänen nimensä on Ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä
Rauhanruhtinas.
 
Rauhallista Joulua ja siunattua uutta vuotta.
Veikko Siekkinen, sinulle sisareni ja veljeni Jeesuksessa
  
 
Uskova, syntynyt kahdesti, kuolee kerran
lokakuu 2022

Evankeliumi merkitsee ilosanomaa. Se on sanoma Jumalan armosta ja rakkaudesta meitä syntisiä kohtaan, joita me kaikki olemme.

Room. 6:23. ”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on
iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa maidän Herrassamme”.

Koska kaikki olemme syntisiä, on Raamatun mukaan vain kaksi ihmistä, jotka toistaiseksi ovat siirtyneet pois tästä ajasta kuolemaa kokematta: Eenok ja Elia. Tuon otsikon: uskova kuolee vain kerran, sillä hän on syntynyt kahdesti, voidaan ilmaista myös sanomalla, Ei uskova on syntynyt kerran, mutta kuolee kahdesti. Väite tuntuu järjettömältä, mutta on selvä Jumalan sanan ilmoitus.

”Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa
meidän Herrassamme”.

Kuollessaan synnittömänä ristillä Hän kuoli meidän syntiemme sovitukseksi. Näin Hän on kärsinyt meidän rangaistuksemme synnin tähden. Tämä on Jumalan valmistama armolahja, iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Se on siis armolahja ei meidän ansaitsema. Armohan tarkoittaa saada jotakin ilman mitään ansiota.
Ja kun se on lahja, se tulee ottaa vastaan.

Joh. 1:12 sanoo selvästi. ”Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet, Jeesuksen, vastaan, Hän antoi oikeuden ja voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat Hänen nimeensä”.

Jokainen meistä on syntynyt ihmisen lapseksi. Jumalan lapseksi synnytään uskomalla Jeesukseen, ottamalla Hänet vastaan omaan elämään ja sydämeen Herrana ja vapahtajana. Se on ainoa tie iankaikkiseen elämään.
Jumalan armolahjan torjuminen on majestettirikos, jonka seuraus on toinen kuolema, kuolemme jälleen, iankaikkinen ero Jumalasta kadotuksessa, helvetissä. Näiden asioiden totena pitäminen on lähtökohta, mutta se ei vielä riitä. Sen tulee johtaa ratkaisuun, Jeesuksen vastaanottamiseen omien syntien sovittajana. Ja Jumala uudestisynnyttää meidät lapsikseen. Niinkuin Jeesus sanoi Nikodeemukselle

Joh. 3:3. ”Totisesti totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”.

Pidetään näistä totuuksista kiinni ja tuodaan niitä esille myös muille odottaessamme ylösnousemuksen päivää ja iankaikkista elämää

Sinua siunaten veljesi Veikko Siekkinen
 
Yövuorossa

syyskuu 2022
 
On paljon kolmivuorotyötä tekeviä ihmisiä. Niin minäkin, yli kaksikymmentä vuotta. Raskain niistä lienee yövuoro ja erityisesti sen viimeinen tunti ennen kotiin pääsyä. Yövuoro voi ikäänkuin tulla eri asioiden myötä myös uskovan
elämään. Voimme kokea niissä vaiheissa tunteen, että Jumala nukkuu, niin- kuin opetuslapset myrskyn keskellä.
 
Tunteemme ovat kyllä suuri kiitosaihe, mutta tosiasiat ovat Jumalan sanassa. Jumalan ainaisen hereillä olon ilmoittaa ihanasti psalmi 121:4-5 sanoen.”Katso Hän joka Israelia varjelee ei torku eikä nuku. Herra on sinun varjelijasi. Herra on suojaava varjo sinun oikealla puolellasi”.
 
Hän siis varjelee Israelia, mutta myös sinua ja minua sisareni ja veljeni kaikilta murheilta, vaikeuksilta ja sairauksiltako? Ei, enkä usko, että se on lopulta tärkeintäkään. Tärkeintä on sittenkin se, että Hän vahvistaa niiden keskellä uskomaan ja luottamaan Häneen pelastajamme Jeesuksen tähden. 
 
Hän on mukana elämämme yövuoroissa. Olen saanut sen omalta pieneltä osaltani kokea. Kun toissa juhannus aaton aattona ambulanssi kiidätti minut Koksiin syöpäleikkaukseen, joka Jumalan kiitos onnistui, sairaalaan jäi painostani parikymmentä kiloa. Valitettavasti jäljelle jäänyt lihani jatkaa taistelua uudestisyntyneen henkeni kanssa yhtä voimallisesti kuin ennenkin.
 
Yövuorot eri muodoissa jatkuvat koko taivasmatkamme ajan. Miksi, emme tiedä? Valoa asiaan avannee Room 8:28. ”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden jotka Hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut”. Mistä tiedämme, kokemuksistamme, kyllä joskus, mutta emme aina. Ainut varma perustamme on Jumalan sanan lupaus. Ja siitä kannattaa erityisesti huomata ilmoitus: ”Kaikki yhdessä”.
 
Edelliseen Room kirjeen jakeeseen kuuluu olennaisesti seuraava Room 8:29 valtava lupaus. ”Sillä ne, jotka Hän on edeltä tuntenut, Hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että Hän olisi esikoinen monien veljien ja sisarten joukossa”.
 
Tässä työssään, näin uskon, Herra käyttää elämämme yövuoroja ehkäpä vielä merkittävämmin kuin myönteisiä, meille mieluisia aikoja. Siitä huolimatta Jeesuksen kuva meissä jää vajaaksi täällä ajassa matkallamme Hänen
luokseen. Vasta perillä saamme iloita ja riemuita toinen toisistamme, sanan lupausta: ”Kristus teissä kirkkauden toivo”. Kunpa voisimme puutteistemme huolimatta nähdä sitä enemmän toinen toisissamme jo matkalla olessamme, taivaskotiin, Jumalan kaupunkiin, josta Ilm. 21:25 sanoo:”Sen portteja ei suljeta päivällä ja yötä siellä ei ole”. Kaikki yövuorot ovat loppuneet.
 
Sinua siunaten Veikko Siekkinen

 
Mikä sinulle on kalleinta tässä ajassa?

elokuu 2022

Rakentelen kuntosaliin jalkatreenilaitetta muokkaamalla erästä tehdastekoista laitetta sellaiseksi, että sen tilantarve on pienin mahdollinen. Siinä työn touhussa, kun saa toteuttaa omia ideoitaan ja nähdä niiden toimivan,
ajan käyttö ainakin minulla kohdistuu ko. työhön. Mitä siitä sitten seuraa? No sitä, että aamu hiljentyminen Herran edessä on, hävyttömän lyhyt, riittämätön. Tuo riittämättömyys kohdallani tulee ilmi siten, että siihen työhön ei tulekaan enää hyviä ideoita, monet asiat ns. tökkivät ja ennen kaikkea kaiken sorttinen rauhattomuus valtaa mielen. Työn tuotto on aivan minimissään.
 
En tiedä miksi on näin, mutta jos nipistän aamusananlukemisen (kuulemisen = ääniraamattu)
ja Herran kiittämisen ja ylistämisen niukaksi, kuluu ehkä kolme aamua ja rauhattomuus kasvaa ja Herran läsnäolon tuntu häipyy. Kun ymmärrys loksahtaa kohdalleen ja tajuan, että no joko taas, menen Herran eteen ja teen asiasta parannusta. On aivan käsittämätöntä, kuinka Hän uudelleen ja uudelleen on kärsivällinen ja uudistaa ennalleen tuon Hä- nen rauhansa ja läsnäolonsa tunnun. Jos sinulla lukijani on vastaavia kokemuksia, tiedät kuinka suuri on ilo ja kiitollisuus, kun asiat taas ovat Herran haluamalla tolalla. 
 
Minulle on tässä ajassa kalleinta ja arvokkainta tuo Pyhän Hengen aikaan saama rauha ja ilo, yhteys Jumalaan. Silloin voin sanoa vanhan laulun sanoilla ” ja sielussani soipi”. Olikohan 70-lukua ja Kohvakka?
 
Laitteeseen oli mahdollisuus saada neljä erilaista treenaustoimintoa. Vaikka kuinka mietin, kaikkien yhtäaikainen toiminta oli erittäin hankalasti toteutettavissa. Tyydyin sitten kahteen toimintaan, helpompaan ratkaisuun, joita rupesin rakentamaan. Sen päivän iltana, jona etsiydyin jälleen Herran läsnäoloon sain oivalluksen kääntää laite kokonaan toisin päin, jolloin nuo haaveilemani neljä toimintaa olivatkin helposti toteutettavissa. Nyt rakennan
sitten tuota neljää toimintaa eli laitteen maksimikäyttöä. 

Matteus 6:33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan = ruoka, juoma, vaatteet,siis elatuksen tarpeet. Meillä on niin suuri Jumala, että Hän kyllä pystyy toteuttamaan sen, mitä Sana lupaa. Herra on hyvä. Kertomuksen opetus on mielestäni sinä, että vaikka Herran edessä vietetty aika on pois ”todellisesta työstä” on työ Herran evästyksellä tuottavampaa,
se edistyy ja hyviä ideoita tulee mieleen. Lisäksi meidän elämässämme ei ole kahta erillistä aluetta, hengellistä ja maallista. Elämämme on koko paketti Jumalan läsnäolossa. Ensimmäiset ensimmäisiksi!
 
Pentti Harju

KAKSI AIROA

heinäkuu 2022

Joh. 1:14. ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme Hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella Pojalla on Isältä ja Hän oli täynnä armoa ja totuutta”
Kerran eräs mielestäni viisas saarnaaja puhui soutamisesta yhdellä airolla. Joka kuulijoiden ja katsojien mielestä voi näyttää ja tuntua hyvinkin tehokkaalta veden loiskuessa näyttävästi, mutta valitettavasti matka ei etene. Tarvitaan kaksi airoa. Jumalan sanan mukaan ne kuuluvat molemmat Jumalan evankeliumiin ja sen sanomaan.

On merkille pantavaa, kuinka nykyisin on vallalla voittopuolisesti yhdellä airolla soutaminen. Uskon, että olet kanssani samaa mieltä, että totuus on airo, jonka käyttö tuntuu jäävän yhä vähemmälle. Meidän uskoon tulleiden vaarana on, että saatamme pitää perustusta itse rakennuksena. Perustus on tietysti ratkaisevan tärkeää ja perustus on Jumalan ainosyntyinen Poika Jeesus ja henkilökohtainen uskomme Häneen. On myös tärkeää, kuinka sille perustukselle rakennamme elämämme rakennuksen käyttäen niitä Herralta lahjaksi saamiamme leivisköitä.

Paljon, myös suurelta osin halvan armon julistuksen johdosta rakennetaan ilman perustusta arvellen, että elämämme rakennus on tie iankaikkiseen elämään, perustuksena kasteen armoliitto, jonka vauva saa, syntyen siinä uudesti ylhäältä, saaden myös Pyhän Hengen. Valitettavasti Jumalan sana ei tunnista tällaista uudestisyntymää, tällaista perustusta.

Tämän perustuksen takia syntyy myös halvan armon julistus, synnin- päästön julistus ilman kuulijoiden henkilökohtaista synnintuntoa ja halua sen hylkäämiseen. Halvan armon julistukseen ei niinkään kuulu se, mitä apostoli Pietari kirjoittaa. 2 Piet. 1:1. ”Simon Pietari Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat meidän Jumalamme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa saaneet yhtä kallisarvoisen uskon kuin mekin”.

Kun Herran armosta Hänen Henkensä kautta pidämme mielessämme Jumalan sanomattoman kalliin lahjan, Hänen poikansa ristin kuoleman, meidän, minun syntieni tähden. Ymmärrämme, että olemme Jeesuksessa osallisia suunnattoman arvokkaasta, kallista uskosta. Herra meitä auttakoon, että teemme elämämme matkaa armon ja totuuden airoilla kiitollisina kalliista uskon lahjasta.

 Armon aalloilla kanssasi kahdella airolla
Veljesi Veikko Siekkinen

HULLUUS, IHMISKUNNAN PERUSOMINAISUUS
kesäkuu 2022

Ukrainan sodassa ammutaan paikkoja hajalle ja ihmisiä hengiltä. Sodalla on sellainen laajempi vaikutus, että Venäjä varastaa Ukrainan viljaa ja saarron takia viljaa ei pääse maailmalle myyntiin kuten aikaisemmin. Tietojen mukaan on 400 miljoonaa ihmistä riippuvaisia tästä viljasta. 

Sotaa seuraa yleensä aina pula ruuasta. Ilmestyskirjassa sanotaan; Ja kun Karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan: ”Tule!” Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka. Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan: ”Tule!” Ja minä näin, ja katso: musta hevonen; ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin ikäänkuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan: ”Koiniks-mitta nisuja yhden denarin, ja kolme koiniksia ohria yhden denarin! Mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä.”
 
Tämä kirpaisee myös meidän hyvinvointiyhteiskuntaa. Päättäjien onkin ihan tosissaan huomioitava viljan ja muun ruuan tuotannon omavaraisuus. Turve polttoaineena piti ajaa alas. Tänä kesänä onkin tarkoitus kerätä turvetta varastoon kahdeksi vuodeksi, jos sää sallii. Nyt EU on luopumassa Venäjän öljystä, maksaako bensa syksyllä 3 euroa litralta? Murretaanko nyt hyvinvointiyhteiskunnan perustaa?
 
Entä me, jotka olemme Jeesuksen verellä ostettuja? Meidän on vaellettava Jeesuksen antamien standardien mukaisesti, pyhittyen ja puhdistuen. Luukkaan evankeliumi: "Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.” Mitkä alkavat tapahtua? Kaiken kattava hulluus. I ja II maailman sota olivat nimensä mukaisesti miltei koko maailmaa koskettavia sotia. Tulevat ovat aina pahempia, teknisempiä, tuhoisampia.
 
Kun myllerrys lisääntyy se on meille merkki siitä, että Jeesuksen lupaus mm. Ilmestyskirjassa toteutuu: Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.
Mitä ovat minun tekoni/sinun tekosi?
 
Ne ovat niitä ennalta Jumalan meille suunnittelemia ja valmistamia tekoja, Jumalan tekoja, jotka jäävät toteutumatta ellemme me niitä tee. Jumalan suunnitelma ja meidän toteutuksemme = toteutunut Jumalan tahto elämässämme.
Jumala on maailman paras työnantaja. Hän suunnittelee meille teot mittatilaustyön, antaa Pyhän Hengen mukaan toteutukseen ja kaiken tämän jälkeen vielä palkitsee.
 
Jumala on luvannut pitää meistä huolen, emme tiedä miten, mutta jos me tavalla taikka toisella päädymme Jumalan luo taivaaseen, eikä tämä ole se Jumalan lupauksen täydellinen toteutuminen?
 
Näitä odotellessa Pentti Harju

JUMALAN PROFETAALINEN SANA
toukokuu 2022

2 Pietarinkirje 3:1-8. ”Rakkaani, tämä on jo toinen kirje jonka teille kirjoitan. Näissä molemmissa minä muistuttamalla herättelen teidän puhdasta mieltänne, että muistaisitte pyhien profeettojen ennalta puhumat sanat ja apostoleilta saamanne Herran ja Vapahtajan käskyn. Ennen muuta tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheineen pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojen sa mukaan. He sanovat; missä on lupaus Hänen tulemuksestaan? Onhan siitä lähtien, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt ennallaan luomakunnan alusta asti. Tieten tahtoen he eivät ota huomioon, että taivaat samoin kuin maa, joka on tehty vedestä ja veden kautta, olivat ikiajoista olemassa Jumalan sanan voimasta. Ja että niiden kautta silloinen maailma tuhottiin vedenpaisumuksessa. Mutta samalla sanalla on nykyiset taivaat ja nykyinen maa säästetty tulelle. Niitä säilytetään jumalattomien ihmisten tuomion ja kadotuksen päivää varten.Tämä yksi älköön olko kuitenkaan teiltä rakkaani salassa; Herralle on yksi päivä kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä”.

Rakastan Jumalan sanaa. Ehkä noin kolmekymmentä vuotta sitten lukiessani edellä mainitun jakeen Jumalan aikamäärityksestä käsitin, että se on merkittävä avain ymmärtämään oikein profetaalista sanaa ja niiden tapahtuma aikaa. Tämän Jumalan sanassaan ilmoittaman historiallisen aikakellon mukaan olemme nyt siirtyneet ihmiskuntana kolmanteen päivään, kolmanteen vuosituhanteen.

Uskon, että tähän kolmanteen päivään tulevat sisältymään monet valtavat tapahtumat: ennen näkemätön hengellinen luopumus, ehkä myös, näin toivon, Jumalan Hengen voimasta syntynyt lyhyt herätyksen aika, Jumalan seurakunnan ylöstempaus Herraansa Jeesusta vastaan yläilmoissa, antikristuksen valtaannousu, vihan aika kaikkinen kauheuksineen, maan päälle jääneiden uskoontulevien vaino, Jeesuksen fyysinen paluu maan päälle Israelin Öljymäelle yhdessä enkelien ja kirkastettujen uskovien kanssa. saatanan sitominen tuhanneksi vuodeksi, kansojen tuomio maan päällä, joka ainoan eloon jääneen juutalaisen kokoaminen, ainakin osin enkelien toimesta, Israeliin, lupausten maahan, tuhatvuotinen valtakunta Jeesuksen johdossa, saatanan viimeinen kapina, sota, Jumalan hallintavaltaa vastaan, saatanan hallinnan lopullinen tuho, viimeinen tuomio valkean valtaistuimen edessä.

Sitten Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan, jonka ylle on laskeutunut Jumalan kaupunki, Uusi Jerusalem.

Sinua siunaten veljesi Veikko Siekkinen

JUMALAN IHMEELLISET VALINNAT
huhtikuu 2022

1 Kor. 1: 23-31.”Mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hullutus on ihmisiä voimakkaampi.

Katsokaa omaa kutsumustanne, ei ole montaa inhimillisesti viisasta, monta mahtavaa, eikä monta jalosukuista.

Mikä maailman mielestä on hullutusta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailman mielestä on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen voimakkaat häpeään. Mikä maailman mielestä on syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen mikä on jotakin, ettei mikään liha voisi kerskailla Jumalan edessä.
Hänessä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi, jotta tapahtuisi niin kuin on kirjoitettu. Joka kerskaa kerskatkoon Herrasta.

Pääsiäisen sanoma, Jumalan valinnat, ovat heikkouden, inhimillisesti ajatellen heikkouden, mitättömyyksien korottamista. Totisesti Hänen valintansa, aivoituksensa, ovat niin kaukana meidän ajatuksistamme,
kuin on taivas on maa.

Hän valmisti poikansa Jeesuksen kautta pelastuksen, jossa ei ole mitään inhimillisesti loistokasta. Se perustui ainosyntyisen pojan, Jeesuksen, täydelliseen tyhjentymiseen Jumalisuudesta, jota meidän on mahdoton ymmärtää. Se vei Jeesuksen, Jumalan Pojan, lopulta ristille. Siellä kamppaili jumaluudesta tyhjentynyt Ihmisen Poika. Hänet ruoskittiin, häväistiin ja naulittiin ristille kahden ryövärin keskelle. Ristillä riippuen Hän sinetöi, lunasti, antamansa lupauksen ”missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään”.

Hetkeä ennen kuolemaansa Hän antoi toiselle ryövärille lupauksen yhteisestä matkasta kanssaan paratiisiin.

Hän tyhjensi itsensä täydellisesti Jumalan karitsaksi, uhriksi meidän syntiemme täydelliseksi sovitukseksi. Hallitusmiehet ivasivat häntä ”muita hän on auttanut, auttakoon nyt itseään.
Uhrikaritsa ei voi auttaa itseään, väistää kuolemaansa, mutta siten toteutui ylösnousemuksen aamun voitonhuuto.

Hän Jumalan valmistama uhrikaritsa ja yksin Hän kuolemallaan kuoleman voitti.
Ja niin me itsessämme täysin asiattomat pääsemme osallisiksi tästä Jumalan armosta. Osallisiksi iankaikkisesta elämästä, uskon kautta Jeesukseen. Ja viimeiseksi voimme ihmetellä, riemuita Jumalan valinnasta, työstä kutsusta Hänen lapsekseen.

Saakoon nämä Jumalan valinnat herätellä itsekussakin meissä Jumalan mielen mukaista kiitosta ja kuuliaisuutta sekä rakkautta Häneen, Taivaalliseen Isäämme ja Vapahtajaamme Jeesukseen.

Sinua siunaten veljesi Veikko Siekkinen

AJATUKSIA PROFEETTA HESEKIELISTÄ
maaliskuu 2022

Kävin läpi jälleen vanhan testamentin erästä ns. isoa profeettaa, Hesekieliä. Profeetat ja muutkin raamatun kirjat on järjestetty koon mukaan siten, että kun tekstiä on paljon se on järjestyksessä etusijalla ja muutaman sivun sanomat ovat sitten niiden jälkeen. Kirjoitukset eivät myöskään näin ollen ole aikajärjestyksessä. Kaikki ovat kuitenkin Jumalan sanomaa ja siinä suhteessa mielestäni saman painoarvon omaavia. Käyn raamattua läpi kuuntelemalla ääniraamattua kuulokkeiden avulla ja katselemalla DVD-levyllä David Pawsonin raamatun opetusta ko. osuudesta

Jumalan kansa oli nyt Hesekielin aikana pakkosiirtolaisuudessa ja profeetan kautta Jumala kertoi kansalleen kolme pääsyytä siitä, miksi he nyt olivat pois omasta maastaan.
Syyt olivat epäjumalien palvonta, moraalittomuus sekä kiittämättömyys. Huomasin, että noihin kaikkiin kohtiin minäkin voisin kompastua.

Epäjumala on jotakin sellaista, joka tulee minun/sinun ja elävän Jumalan väliin. Se voi olla hyväkin asia vaikkapa urheilu/liikunta, jota meidän toki tulisi harrastaa pitääksemme Pyhän Hengen temppelin kuosissa. Voimme myös nostaa jonkun hengellisen johtajan sellaiselle korokkeelle, johon hän ei todellakaan kuulu. Tällöin hän näkyy puhujan paikalla eikä Jumalaa oikein erota. Uskon, että ihminen voi tehdä itselleen epäjumalan mistä tahansa.
Moraalittomuus on jotakin sellaista, johon voimme langeta hetkellisen valvomattomuuden seurauksena. Jos tilanne on jatkuvaa, Jumalasuhteemme täytyy tarkistaa, puhdistaa ja korjata. Autoni navigaattori sanoo aina kun olen ajanut häikkään, että käänny takaisin missä se on mahdollista. Meille se tarkoittaa: tee parannus. Parannus on aina mahdollista.

Kiittämättömyys voi olla meille varsinainen kompastuskohta. Ps 103 Daavidin virsi. Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Yllä on Daavidin listaus syistä, joiden takia kiitos olisi paikallaan.

Ajattelen, että jos meillä ei ole kiitollinen mieli Jumalaa kohtaan, emme ole olenkaan Jumalan lapsina ymmärtäneet Hänen hyvyyttään ja armollisuuttaan.

Kiitetään Jumalaa, koska Hän on sen arvoinen
Pentti Harju

JOBIN POSTIA-KO

Meille kaikille on tuttu ilmaus Jobin posti. Se kuvannee jotain ikävää asiaa tai asioita elämässämme. Lähtökohtana varmaankin Raamatun kuvaus Jobin koettelemuksista. Jumala salli saatanan koetella Jobia aivan uskomattomien tapahtumien sarjalla, jonka seurauksena Job menetti: karjansa, paimenensa, palvelijansa, lapsensa, kotinsa, viimein oman terveytensä istuen lopulta paiseiden peittämänä tuhkakasassa. Liekö oman kotinsa tuhkassa, raapien paiseitansa ruukun palalla. Mutta mitä hän ei menettänyt, uskoaan kaikki- valtiaaseen oikeudenmukaiseen Jumalaan. Hänen vahva uskonsa oikeuden mukaiseen Jumalaan synnytti samalla hänessä ongelman, voimakkaan ristiriidan, jota hän ei voinut, osannut selittää. Siinä epäonnistuivat myös hänen kolme ystäväänsä; Elifas, Bildad ja Soofar. He pyrkivät osoittamaan Jobille, että kaikki onnettomuudet, kärsimykset, ovat lopulta Jumalan rangaistuksia synneistämme. Ratkaisemattoman ongelman Jobille ja heille synnytti tietämättömyys keskustelusta Jumalan ja saatanan välillä.

Jumalan luottamus palvelijaansa Jobiin; Job 1:8. ”Oletko pannut merkille palvelijaani Jobia. Ei ole maan päällä hänen vertaistaan. Hän on nuhteeton ja oikeamielinen mies, joka pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa”. Tähän Jumalan ilmoitukseen saatana tarttui sanomalla Jumalalle tiivistetysti, että hänen uskonsa perustuu niihin siunauksiin, jotka olet hänelle antanut. Jumala antoi saatanalle mahdollisuuden käsittämättömiin onnettomuuksiin Jobin elämässä. saatana hävisi tämän ottelun täydellisesti. Miksi? saatana luuli, että Jobin luottamus ja usko perustui hänen uskoonsa Jumalaan. Tosiasiassa Jobin usko Jumalaan oli Jumalan uskoa hänessä. Jobin usko oli Jumalasta ja tulevassa vapahtajassa, Jeesuksessa: Siksi 1 Joh 5:4 sanoo ihanasti ”kaikki mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman ja tämä on se voitto, joka on voittanut maailman, meidän uskomme, joka on Jumalan uskoa meissä”. Se varmistaa myös Jumalan sallimustenkin keskellä voiton myös meille, meidän uskomme, joka on Hänen uskoaan meissä, kun annoimme elämämme Jeesukselle, tulimme uskoviksi.

Meidänkin ongelmamme, koetuksemme, voivat synnyttää samanlaisia kysymyksiä, mitä Job koki kärsimystensä keskellä. Periaatteessa samasta syystä, tietoisuudesta vanhurskaasta oikeudenmukaisesta, rakastavasta Jumalasta. Sillä niin kuin Job ja hänen ystävänsä eivät tienneet keskustelusta taivaassa, emme mekään tiedä niitä aivoituksia, joita Hänellä on elämäämme ajatellen. Mekin voimme olla neuvottomia, kapinoida Jobin tavoin. Se on inhimillistä. Perimältään on merkityksellistä Jeesuksen sanat Martalle. Lk 10:41-42. ”Martta sinä huolehdit ja hätäilet monista asioista, mutta vain yksi on tarpeen, Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois” Ei myöskään meiltä. Pidetään luottamus, usko Jumalaan, Kristukseen ja voitto on varma.

Sinua siunaten Veikko-veljesi

JUMALAN SEURAKUNTA

Täydellinen joukkoko? Ei suinkaan, kaikkea muuta. Mikä sitten tekee jostakin yhteen kokoontuvasta ryhmästä Jumalan seurakunnan?

Vastaus löytyy Jumalan sanasta. Kun aikalaiset arvioivat, kuka Jeesus on, vastaukset olivat hyvin moninaisia, mutta kaikki inhimillisiä. Jeesus kysyi samaa myös opetuslapsiltaan. Tavan mukaan Pietari vastasi ensimmäisenä:

Matt: 16:18 "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika". Jeesus vastasi Pietarille. "Autuas, vanhurskas, olet sinä Simon Joonan poika, sillä sitä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan Minun Taivaallinen Isäni, joka on taivaissa. Ja Jeesus jatkaa sanoen Pietarille "Sinä olet Pietari ja tälle kalliolle Minä rakennan seurakuntani. Eivätkä tuonelan portit sitä voita". Pietarin nimi viittaa kallioon, eli Petros merkitsee kallion lohkare. Katolinen kirkko on ominut Pietarin "avaimet" joista Jeesus puhuu suoraan Pietarille. "Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet". eikä ole ihme, että tuon kirkkokunnan toimet ja oppi ovatkin uskonnollisia, inhimillisiä, Pietarin avaimiin perustuvia.

Jumalan seurakunnat, ovat kaikkina aikoina muodostuneet ihmisistä, jotka Jumala on kutsunut, joille Hän on tehnyt Jeesuksesta Jumalan ainosyntyisen pojan syntiemme sovittajan ja jotka ovat Hänet vastaanottaneet uudestisyntyen ylhäältä Jumalan lapsiksi.

Jumalan seurakunnan jäseniin, niin kuin Pietariinkin, vaikka hän olikin merkittävä apostoli, sopii
Jes. 51:1 mahtava ilmoitus: "Kuulkaa minua te, jotka pyritte vanhurskauteen, te jotka etsitte Herraa, katsokaa kalliota, josta teidät on lohkaistu ja kaivosaukkoa, josta teidät on louhittu". Vain vanhurskaat, uudestisyntyneet pyrkivät vanhurskauteen, monesti epäonnistuen mutta pyrkivät. Jumala on irrottanut heidät maailman kalliosta, kutsullaan, Hengellään, sanansa miekalla, moukarilla, tehnyt eläviksi kiviksi, lapsikseen.

Jeesuksen vastaanottaneiden, uudestisyntyneiden, vajavaisten uskovien joukko on Jumalan seurakunnan yhteisö, on ollut ja tulee olemaan, aina sen kotiinkutsuun, taivaaseen asti.

Tätä yhteisöä, seurakuntaa eivät tuonelan eli kuoleman portit vangitse, voita. Sen jäsenet niin kuin on sanottu, ovat syntyneet kahdesti, luonnollisen syntymän ja uudestisyntymän kautta ja kuolevat vain kerran, jos Herran tulemus ja ylöstempaus viipyy heidän kohdallaan. Toiset syntyvät vain kerran, luonnollisen syntymän ja kuolevat kahdesti luonnollisen kuoleman ja hengellisen, ikuisen eron elävästä Jumalasta, kadotuksen helvetissä.

 On suuremmoinen armo ja etuoikeus kuulua Jumalan seurakuntaan sen koosta ja meidän puutteistamme huolimatta. Tällainen yhteisö on myös Kuusankosken Helluntaiseurakunta. Jumalan seurakunta on aina taistellut olemassa olostaan. Se on silti säilynyt, ei omasta voimastaan, vaan Jumalan voimasta, Hengestä  johtuen. 

Lähitaistelut käydään itsekunkin, omassa sydämessä, sisimmässä. Sillä lihamme mieli on aina vastaan Hengen mieltä, jonka olemme saaneet Jumalalta. Siksi sana kehottaakin meitä, ettemme tuntisi toisiamme lihan mielen mukaan, vaan Jumalan Hengen mukaan nähden hengellämme Jeesuksen toinen toisissamme. 

Rohkaisen sinua rakas sisareni ja veljeni ihanalla Jumalan sanalla:
Fil. 3:20-21 "Mutta meidän yhdyskuntamme on taivaissa ja sieltä ,e odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi. Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla Hän myös kykenee alistamaan kaikki valtaansa".

Aamen, hallelujaa!!!
Sinua siunaten Veikko Siekkinen


RUOSKAA JA RAKKAUTTA

Heb. 12:6 - 7.
”Sillä joita Jumala rakastaa, sitä Hän kurittaa. Hän ruoskii jokaista lasta, jonka Hän ottaa huomaansa.”

Kärsimys on teille kasvatusta. Jumala kohtelee teitä niinkuin lastaan. Mikä on se lapsi, jota isä ei kurita.? Varmaan vaikeasti ymmärrettävä Jumalan sanan ilmoitus. Ehkä erityisesti
meille, tämän ajan uskoville, jotka olemme tottuneet kuulemaan sanoman
vain armollisesta rakastavasta Jumalasta. Ei niinkään kurittavasta saati ruoskivasta Herrastamme.

Niinkuin monen asian kohdalla näkökulma asioihin on usein ratkaiseva. Se on erityisen totta ajatellen edellä olleita jakeita. Pääpaino niissä ei kuitenkaan ole kuritus, kasvatus eikä varsinkaan ruoskinta.
Ei vaan Jumalan rakkaus lapsiaan kohtaan, Hänen valintansa, Hänen huolenpitonsa.
Näissäkin jakeissa loistaa ennen muuta Jumalan kirkkaus, huolenpito ja rakastava kurituksensa.

Monet, ehkä kaikkikin Hänen lapsensa ovat läpikäyneet elämässään vaiheita,
jotka haastavat käsityksemme Jumalan rakkaudesta. Elämässämme on varmasti asioita, tapahtumia, jotka eivät saa selitystä, ainakaan oikeaa selitystä tässä ajassa. Olemme ikuisuusolentoja matkalla taivaaseen iankaikkiseen elämään. Ehkä olisi viisasta vain luottaa siihen, että perillä kaikki selviää.
Meidän ei toisaalta tarvitse ponnistella johonkin ylihengelliseen tilaan vaikeuksissamme.

Jumala ymmärtää katkeruutemme, kysymyksemmekin. Miksi?

On hienoa, että, samaisessa Hebrealaisille kirjeessä on meitä heikkoja uskovia ajatellen lohduttava sana.

Hebr. 12:11.

”Mikään kuritus, saati ruoskinta, ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa hedelmänään vanhurskauden ja rauhan niille, jotka on sen avulla harjoitettu”.

Ei siis aina tarvitse riemuita kurituksesta, onpa ihanaa. Ei aina etsiä selitystä kaikkeen, hymyillä, vaikka tekisi mieli irvistää. Ja jos alaikäisyytemme kapalot oikein kiristävät ja tekisi mieli omavoimaisesti
päästä niistä ja vaikeuksista eroon. On ehkä syytä nöyrästi lukea vapahtajastamme Jeesuksesta kertova jae,

Hebr. 5:8.

”Vaikka Hän oli Jumalan poika Hän oppi kuuliaisuuden siitä, mitä kärsi.”

Hän on kärsinyt ja ollut kiusattu. Mitkään elämämme vaiheet eivät ole Hänelle vieraita, miten turvallista tietää, Hän ymmärtää..

Nämä Jumalan sanankohdat nousivat mieleeni, kun Kotkan keskus-sairaalan syöpäosastolla olin leikkauksen jälkeen toipilaana erittäin heikkokuntoisena, 13 kiloa laihtuneena. Monta vuorokautta syömätönnä ja juomatonna tiputuspussien nesteen varassa.

Kohokohdaksi ennen kotiinlähtöä muodostui ensimmäinen vaatimaton ateria: jotain löysää vihanneskeittoa ja pala ruisleipää. Kun vapisevin käsin levitin voinappia leivälle, nousi sydämestäni kiitos Jumalalle ja poskilleni kyyneleet, elämä taitaa sittenkin jatkua.

Nyt olen ollut toista kuukautta kotona. Syöpähoitoon kuuluvat sytostaattihoidot ovat alkaneet.
Lopulta kaikki on minuakin rakastavan ja kurittavan Taivaallisen isän kädessä.

Teitä kaikkia siunaten ja esirukouksistanne kiittäen veljenne, Veikko Siekkinen 

ASKEL KERRALLAAN

Tien kaidan kulkija luottaa saa, Herra sanansa valolla johdattaa.
Yhden päivän, askeleen kerrallaan, voi kulkija joskus miettiä näin, 
kunpa näkisin kauemmas, eteenpäin.

Silti tärkein seuraava askel on Herra tuntee tien, joka louhikon.
Hän vierelläs kulkee varjellen, Pyhällä Hengellään rohkaisten.

Monta taistelua on kaidalla tiellä, meitä kaikkia Herramme muovaa siellä. 
Älä pelkää, ne Jeesuksen kädet on, Hänen rakkautensa on loppumaton.

Heikko kulkija, minä, sinäkin, luottaa saamme.
Askeleen kerrallaan kulkien tulemme kotiin taivaan maahan.

Saamme riisua matkapukumme likaisen, ja pukea uuden, puhtaan valkoisen.
Sen Jeesus valkaisi verellään, uusi puku päälläin, tiedän sen,
voin astua eteen valtaistuimen.

Kerrotaan, että Alankomaissa kristityt kokoontuvat yhteiseen marssiin.
Erikoista tässä marssissa on se, että matkaa tehtäessä otetaan kaksi askelta eteen ja yksi taaksepäin.
Matka etenee hitaasti, mutta kaikki osallistujat pääsevät tavoiteltuun päämäärään.

Arvatenkin marssijoilla on tarkoitus kuvata matkaa taivaskotiin.
Voi olla, että itsekullakin taivastien kulkijalla on tämänkaltaisia tuntoja.
Mutta vaikka vaikeuksia on jokaisella kulkijalla, niin tiellä pysyen olemme kerran perillä.

Sillä Taivaan Isä on matkareitin suunnitellut ja tien valmistanut Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa.
Pysytään tiellä vaikeuksista huolimatta. Vapahtajamme on sanonut itsestään:
”Minä olen tie, totuus ja iankaikkinen elämä.

Sinua, kanssamatkaajani, siunaten. Veikko Siekkinen


© Copyright 2021 Kuusaan helluntaiseurakunta. All Rights Reserved.

This web page was built with Mobirise website templates